Prijava za dječju utrku

Organizator je poduzeo potrebne mjere vezano za sigurnost sudionika dječje utrke. Roditelj ili staratelj prijavom djeteta za dječju utrku prihvaća svaki rizik za eventualni neželjeni događaj koji se može dogoditi djetetu na utrci.
Organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost uslijed štetnog događaja za život, zdravlje ili imovinu natjecatelja.Navedena pravila i propozicije iz raspisa vrijede za sve sudionike dječje utrke. Svi sudionici koji su prijavljeni obvezni su ih se pridržavati. Prijava za utrku je ujedno i izjava da je roditelj ili staratelj pročitao ove upute i da prihvaća

The organizer has taken the necessary percussions regarding the safety of kids race participants. The parent or guardian of a child's with an application for the kids race accepts any risk of possible accident that can happen on the kids race.
The organizer does not assume any liability as a result of an accident for life, health or property of participants. Rules and regulations of the invitation apply to all participants of kids races. All participants who are registrated are obliged to observe them. Registration for the race is also a statement that the parent or guardian read these instructions and accepted them.