Prijava za utrke

Organizator je poduzeo sve mjere vezano za sigurnost sudionika utrke. Svi sudionici prihvaćaju da trče na vlastitu odgovornost. Organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost uslijed štetnog događaja za život, zdravlje ili imovinu natjecatelja. Nastup na maratonu i polumaratonu dopušten je isključivo punoljetnim osobama.

Navedena pravila i propozicije iz raspisa vrijede za sve sudionike Zagrebačkog maratona i svih utrka u sklopu njega . Svi trkači koji se prijave obvezni su ih se pridržavati. Prijava za bilo koju utrku je i izjava da je sudionik pročitao ove upute i da ih se pridržava.

The organizer has taken all measures relating to the safety of participants in the race. All participants accept that run at your own risk. The organizer does not assume any liability as a result of an accident for life, health or property of competitors. The performance in the marathon and half-marathon is allowed only to adults.

Those rules and propositions of the race apply to all runners of the Zagreb marathon race and all within it. All runners who register are required to observe them. Registration for any race is the statement that the participant read these instructions and accept them.