INFORMACIJE O ŠTAFETAMA

Štafete se sastoje od 4 člana neovisno o spolu. Na svojim brojevima (uz broj štafete) imaju oznake A (prvi član), B (drugi član), C (treći član) i D (četvrti član). Brojevi se stavljaju isključivo na prsa.

A trkač starta zajedno s ostalim trkačima na polumaratonu i maratonu. Ostali trkači B, C i D čekaju u zoni izmjene koja će biti na raskrižju Vlaške i Vončinine ulice. Približne dionice za pojedinog trkača kako bi najbolje složili izmjene:

A – 7 km          B – 15 km            C – 10 km          D – 10,0 km

hr
Share This